Optimum

Üretim ve malzeme taşıma için optimize edilmiş endüstriyel IoT ve dağıtılmış kontrol platformu

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Share

Endüstriyel üretim süreçleri “Dijital Üretim” veya “Endüstri 4.0” benzeri girişimlerle karakterize edilen yeni bir boyuta doğru ilerlemektedir. Avrupa'daki pek çok girişim bu yönde merkezi görevler üstlenmektedir. Bu bağlamda, tedarik zinciri optimizasyonu ve genel iş akışına entegrasyon, bireysel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan verimli ve esnek üretim için kilit bir konudur. 4. endüstriyel devrimin yanı sıra, bileşen tabanlı ve işbirliğine dayalı otomasyon gibi gelecek kavramları bugün kullanılanlardan çok daha fazla dağıtılmış işlevsellik gerektirir.

OPTIMUM akıllı imalat ve malzeme taşıma mühendisliği, kontrol ve denetim için yenilikçi kavramları desteklemeyi amaçlar. Endüstri 4.0'ın etrafındaki çalışma gruplarıyla yakından ilgili olan, dijital üretime yönelik Avrupa, ulusal ve uluslararası girişimlerle uyumlu çalışır. OPTIMUM'un ana hedefleri: dağınık kontrol bileşenlerinin iyileştirilmesi, IoT teknolojilerinin gerçek endüstriyel ihtiyaçlara uyarlanması, kontrol ve uygulamaların bağlam ve konum algılaması yapabilmesi yanı sıra kontrol ve uygulamaların geliştirilmesidir. Aynı zamanda endüstride uygulama tasarımı ve ortak model tabanlı 3 boyutlu mühendislik ve süpervizyonu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Proje aşağıdaki problemleri ele almaktadır:

- Endüstriyel kontrol uygulamasının verimli bir şekilde programlanması, birlikte çalışabilir araçlar ve uygulama ortamları gerektirir.

- Malzeme taşıma bileşenleri, tek tek manuel olarak veya merkezi bir kontrol cihazı tarafından çalıştırılır.

- Kablolu ve kablosuz ağlarda endüstriyel gerçek zamanlı iletişim bugün kesintisiz olarak elde edilemiyor.

- Malzeme taşıma bileşenlerinin güvenliği ve hassas konumlandırılması, temel olarak insan operatörünün sorumluluğundadır.

- Endüstriyel uygulamaların güvenliği, “öz” fonksiyonların ve ortak çalışmaların kabulü için temel hususlardır.

- Dağıtılmış uygulamaların mühendisliği ve işletimi kolay ve rahat tutulmalıdır.
 Almanya ve İngiltere dahil toplam 6 ülke, 25 şirket katılımı

IoT ve Industry 4.0'ın Uygulanması

ITEA 3 Kümesinde EUREKA Projesi

Merkezi kontrol ve dağıtım yerine dağıtılmış kontrol ve akıllı bileşenler ile üretim ve malzeme taşıma

Bağlam / yer farkındalığı ile malzeme taşıma bileşenlerinin kontrol SW’ sinin arttırılması

HW çeşitliliğinin SW modülerliği ile değiştirilmesi

Üçüncü taraf yazılımlar ile birlikte çalışabilmeyi destekleyen açık platform tasarımı

Dağıtılmış kontrol modülleri arasında konum bilgisine ve güvenli iletişime dayalı güvenlik, performans ve esnekliği artırmak

Ortak modellere dayalı 3 boyut tabanlı mühendislik, sanal denetim

Diğer proje,ürün veya servislere bakınız