Detangle

İnovatif özellik tabanlı efor ve kalite analiz yazılımımız, Ar-Ge çalışmaları ile yeni özelliklerin sağladığı iş değeri arasındaki dengesizlikleri ortaya koymaktadır.

Nasıl Çalışır?

DETANGLE, herhangi bir yazılım projesinin geliştirilmesi sürecinde kod değişikliklerini sürekli olarak analiz ederek ve sorun izleme sistemi (issue tracking system) verileriyle birleştirerek kullanıcılara daha derin bir bakış açısı kazanır.

Özelliklerin yazılım modülerliğini geliştirmek ve geliştirme sürecini akıllıca yorumlamak, özellikler arasındaki kod değişikliği ilişkilerini ortaya çıkararak tamamen yeni ve gerçeklere dayalı içgörülere yol açar. Bu, işletme hedeflerini kalite hedefleriyle en uygun şekilde sıralamayı mümkün kılar.

Kod Modülerliğinden Özellik Modülerliğine

Hiç şüphe yok ki, sıkı bağlılık (tight coupling) sürdürülebilirlik sorunları için güçlü bir göstergedir. Ancak, tekli dil artefaktları arasında bağlaşımın (coupling) ve teknik borçların (technical debt) dikkate alınması çok yanlıştır. Özellikler (features), modüllerin, dosyaların veya sınıfların değil, yazılım sistemlerinin ana yapı taşlarıdır. Sadece programlama dili artefaktları arasında değil, özellikler arasındaki ilişkileri analiz etmek ve geliştirmek, bir sistemin sürdürülebilirliği hakkında daha anlamlı içgörü sağlar.

DETANGLE, özellikler ve kod arasındaki ilişkileri ve projenin tüm ömrü boyunca özellikler arasındaki ilişkileri analiz eder ve sadece kod modülerliğine değil, özelliklerin modülerliğine dayanarak teknik borcu hesaplar. Özellik modülerliği ve arkasındaki kavramlar, yazılım kalitesi analizi alanında kesinlikle yenilikçi ve çığır açıcıdır. Temelinde yer alan akıllı matematiksel modeller, bu alandaki uzun vadeli ve uygulamaya dayalı araştırmalarımızın sonucudur.


Zamana Dayalı Analiz

Her türlü yazılım kalite analizi aracı, sürdürülebilirlik hatalarını belirlemeye ve tahmin etmeye yöneliktir. Nihayetinde, bir sistemin değişen gereksinimlere ne kadar iyi adapte olabileceğini ölçmekle ilgilidir. Bununla birlikte, bu konudaki ortak yaklaşım, gerçekten önemli olan şeyleri etkili bir şekilde ölçmeden, bir sistemin gerçek değişimlerini ölçmeden, sadece kodun mevcut durumunu analiz ederek bir sistemin değiştirilebilirliği hakkında güvenilir iddialarda bulunduğunu iddia etmektir.

Araştırmalarımız, yazılım geliştirme sürecinin zaman boyutunu dikkate alarak, eyleme geçirilebilir bilgi elde etmek ve işle ilgili sistem kusurlarını tahmin etmek için gerekli bir koşul olduğunu göstermektedir.

DETANGLE, bir projenin tüm ekleme (commit) geçmişini analiz eder. Farklı anlık görüntülerin statik kod analizi sonuçlarını karşılaştırmak yerine kod değişikliklerini izler ve ilişkilendirir. Bölümlere ayrılmış depolarda, hatta birden çok depo arasında paralel geliştirme hatlarını uygun şekilde düşünmek için akıllı çözümler uygular.

DETANGLE geleceği iyileştirmek için geçmişten en iyi şekilde yararlanır.

Kararlara Öncelik Verin

Sıkı bağlılık gösteren özelliklerin arkasındaki tüm kritik kod bulguları grubunu ele almak normal olarak atanan bütçeyi aşar.

DETANGLE, kod okuma ve yazmada azalan verimliliği veya kod modüllerinin artan hata eğilimini gösteren farklı göstergeleri akıllıca birleştirerek önceliklendirme konusunda kararlar almanızı sağlayacak net veriler sunar.

Sezgisel bir trafik ışığı sistemi olarak görüntülenen bu bilgiler, mühendislerin ele almak için en etkili bireysel teknik borç bulgularını seçmelerini sağlar.

İnovatif özellik tabanlı efor ve kalite analiz yazılımımız, Ar-Ge çalışmaları ile yeni özelliklerin sağladığı iş değeri arasındaki dengesizlikleri ortaya koymaktadır.