Faaliyetlerimiz

Erste'nin AR-GE Projeleri, Ürünleri ve Hizmetleri

 • Tüm markaları destekleyen ve hibrit sistemlerin kullanımına izin veren genel bir iletişim platformu.
 • Yönetimi basitleştirmek için not arayüzünü ortak bir noktada birleştirme.
 • Sensörlerin, RFID etiketlerinin, kameraların ve aktüatörlerin kullanımı, daha düşük maliyetli akıllı alanların oluşturulmasıyla yaygınlaşacak.
 • Bakımı kolay ürünler üretmek için bağımsız IoT ajanlarını tanıtın.
 • Teknoloji tekellerinden kaçınarak satın alma maliyetlerini düşürün.
 • BacNet, CoaP vb. gibi protokoller üzerinden eski sistemlerle entegrasyonu sağlayarak ithalat maliyetlerini düşürün.
 • Sistemlerin anında karar vermesini ve harekete geçmesini sağlayarak enerji maliyetlerini düşürün.
 • Akıllı mekanların geliştirilmesi, yazılım ve elektronik mühendisleri tarafından yapılır. GAMMA mimari tasarımcıların ve inşaat mühendislerinin de akıllı alanlar geliştirebilmelerine imkân sağlayacak.


AR-GE Projelerimiz / GAMMA

Akıllı cihazlar için mühendislik

 • slide

GAMMA, özellikle IoT temelli akıllı cihazlar için geliştirilmiş kilit araştırma ve geliştirme projelerimizden biridir. GAMMA projesinin amacı, akıllı mekanların tasarımını ve uygulamasını kolaylaştıracak bir iletişim ve tasarım platformu ve gerekli araçları geliştirmektir.

AR-GE Projelerimiz / OPTIMUM

Üretim ve malzeme taşıma için optimize edilmiş endüstriyel IoT ve dağıtılmış kontrol platformu

 • slide

OPTIMUM akıllı imalat ve malzeme taşıma mühendisliği, kontrol ve denetim için yenilikçi kavramları desteklemeyi amaçlar. Endüstri 4.0'ın etrafındaki çalışma gruplarıyla yakından ilgili olan, dijital üretime yönelik Avrupa, ulusal ve uluslararası girişimlerle uyumlu çalışır. OPTIMUM'un ana hedefleri: dağınık kontrol bileşenlerinin iyileştirilmesi, IoT teknolojilerinin gerçek endüstriyel ihtiyaçlara uyarlanması, kontrol ve uygulamaların bağlam ve konum algılaması yapabilmesi yanı sıra kontrol ve uygulamaların geliştirilmesidir.
 • Toplam 6 ülke, 17 şirket katılımı
 • IoT ve Industry 4.0'ın Uygulanması
 • ITEA 3 Kümesinde EUREKA Projesi
 • Merkezi kontrol ve dağıtım yerine dağıtılmış kontrol ve akıllı bileşenler ile üretim ve malzeme taşıma
 • Bağlam / yer farkındalığı ile malzeme taşıma bileşenlerinin kontrol SW’ sinin arttırılması
 • HW çeşitliliğinin SW modülerliği ile değiştirilmesi
 • Üçüncü taraf yazılımlar ile birlikte çalışabilmeyi destekleyen açık platform tasarımı
 • Dağıtılmış kontrol modülleri arasında konum bilgisine ve güvenli iletişime dayalı güvenlik, performans ve esnekliği artırmak
 • Ortak modellere dayalı 3 boyut tabanlı mühendislik, sanal denetim


AR-GE Projelerimiz / Pianism

Üretim sürecinde sorun öncesi öngörü ve çözüm üreten bakım teknikleri

 • slide

PIANiSM, otomatik bir üretim süreci elde etmek ve üretimi optimize etmek için sorun oluşmadan önce öngörü geliştiren ve çözümlerini de üreten bakım tekniklerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. PIANiSM, gerekli analitik teknikleri ve algoritmaları sağlayacak yeni nesil veri tanımlama, entegrasyon ve modelleme süreçlerini sunacak ve üreticiler için daha esnek ve uygulanabilir çözümler sağlamak için standartlar geliştirmeye çalışacaktır.


I2Panema

IoT tabanlı akıllı liman iletişim, yönetim ve bakımı

 • slide

Dijitalleşme limanlarda hala başlangıç aşamasında. I2PANEMA, liman operasyonlarını geliştirmek, daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için IoT' nin gücünü kullanarak akıllı liman ağlarına yönelmeyi hedefliyor. Veri güvenliği ve mevcut, heterojen BT sistemlerinin entegrasyon eksikliği gibi engellerin aşılması gerekmektedir. Kaptanların gereksinimleri, bir IoT liman mimarisini geliştirmek için önemli konulardandır. Mimari bulguların, Endüstri 4.0 RAMI gibi standardizasyon kuruluşlarına katılması planlanmaktadır.


AR-GE Projelerimiz / I-Delta

Müşterilerin AI tarafından geliştirilmiş birlikte çalışabilir DLT tabanlı bir platform oluşturmalarına yardımcı oluyoruz

 • slide

Dağıtılmış Defter Teknolojileri (DLT) kuşkusuz toplumumuzun çalışma şeklini tamamen dönüştürme potansiyeline sahip yeni bir teknoloji türüdür. DLT, “bilgi interneti” döneminden “Değer İnterneti” dönemine geçişi teşvik edecek, böylece merkezi olmayan ve değişmez sözleşmeler iş etkileşimlerini ve güvenli bilgi alışverişini tanımlamaktadır. I-DELTA, ERP ve IoT uygulamaları gibi mevcut BT sistemleriyle entegre ederek AI tarafından geliştirilmiş birlikte çalışabilir bir DLT tabanlı platform oluşturmayı hedefliyor.


Machinaide

Müşterilerin birden fazla Dijital İkiz (Digital Twins) kullanarak arama, analiz için yenilikçi konseptleri desteklemelerine yardımcı oluyoruz

 • slide

Makine üreticileri yıllardan beri ürünleri ile ilgili verileri farklı formatlarda ve araçlarda topluyorlar. İlgili Dijital İkizlerin sayısı her seferinde artar, diğer üreticilerin ürünleri kendi ürününe dahil olur veya diğer şirketleri satın alırsa, bu gelişmeyle başa çıkmak için MACHINAIDE, vinç, baskı makinesi, katkı maddesi üretimi ve süt hayvancılığı alanları ve süreçlerin optimizasyonu. Akıllı endüstri ve Avrupa için Yapay Zekanın uygulanmasına yönelik Avrupa, Ulusal ve uluslararası girişimlerle uyumlu olacaktır.

 • MOBİL CİHAZ YÖNETİMİ / Mobil cihazlarınızın yönetimi için tek bir çözüm.
 • LOKASYON TAKİBİ / Cihazlarınızın lokasyonlarını uzaktan takip edebilirsiniz.
 • MOBİL UYGULAMA KONTROLÜ / MobiVisor ile mobil cihazlarınızdaki uygulamaları kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
 • MOBİL İÇERİK YÖNETİMİ / Mobil cihazlarınızdaki içeriklerinizi MobiVisor ile güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz.
 • KURUMSAL VERİ GÜVENLİĞİ / MobiVisor ile mobil cihazlarınızdaki verileri güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz.
 • RAPORLAMA VE LOGLAR / MobiVisor ile cihaz hakkında toplanan bilgileri kullanarak çeşitli raporlar oluşturabilirsiniz.
 • MOBİL KISITLAMALAR / MobiVisor ile cihazlarınıza yazılımsal ve donanımsal kısıtlamalar getirebilir, getirilen kısıtlamaları uzaktan yönetebilirsiniz.
 • MOBİL İHLALLER / Mobil cihazlarınızdaki olası ihlalleri belirterek, bunlara karşı alınacak aksiyonları belirleyebilirsiniz.


Mobivisor

Güvenli mobil platform yönetimi için tek çözüm

 • slide

Mobivisor, 2014 yılında 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme projesi kapsamında tamamen yerli sermaye ile geliştirilmiştir.

Kamu kurumları, Özel sektör ve Askeri kurumlarda kendini kanıtlamış ve 10.000'den fazla cihaz üzerinde kullanılarak toyluk bariyerini aşmıştır.

Test altyapısı ile sürekli çalışan otomatik testlerle heran kontrol edilmektedir. MobiVisor' ü içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

ERSTE 2007 yılından beri mobil yazılım üreten bir ekiptir. 2007 - 2016 yılları arasında yaklaşık 40 adet uygulama geliştirilmiş ve hala geliştirmeye devam etmektedir.

Detangle

İnovatif özellik tabanlı efor ve kalite analiz yazılımımız, Ar-Ge çalışmaları ile yeni özelliklerin sağladığı iş değeri arasındaki dengesizlikleri ortaya koymaktadır.

 • slide

DETANGLE, herhangi bir yazılım projesinin geliştirilmesi sürecinde kod değişikliklerini sürekli olarak analiz ederek ve sorun izleme sistemi (issue tracking system) verileriyle birleştirerek kullanıcılara daha derin bir bakış açısı kazanır.

Özelliklerin yazılım modülerliğini geliştirmek ve geliştirme sürecini akıllıca yorumlamak, özellikler arasındaki kod değişikliği ilişkilerini ortaya çıkararak tamamen yeni ve gerçeklere dayalı içgörülere yol açar. Bu, işletme hedeflerini kalite hedefleriyle en uygun şekilde sıralamayı mümkün kılar. Hiç şüphe yok ki, sıkı bağlılık (tight coupling) sürdürülebilirlik sorunları için güçlü bir göstergedir. Ancak, tekli dil artefaktları arasında bağlaşımın (coupling) ve teknik borçların (technical debt) dikkate alınması çok yanlıştır. Özellikler (features), modüllerin, dosyaların veya sınıfların değil, yazılım sistemlerinin ana yapı taşlarıdır. Sadece programlama dili artefaktları arasında değil, özellikler arasındaki ilişkileri analiz etmek ve geliştirmek, bir sistemin sürdürülebilirliği hakkında daha anlamlı içgörü sağlar.
 • Geliştirilmiş Kalite DETANGLE, yazılıma yeni özellikler eklenirken ve teknik borçlar azaltılırken, tüm paydaşların özellikler ile kalite arasında en uygun dengeyi bulmasını sağlar.
 • Daha iyi planlama DETANGLE, yazılım projelerine objektif bir bakış açısı sağlayarak, proje yöneticilerinin ve yazılımcıların karar alma süreçleri için, karşılıklı olarak kavranabilir ve anlaşılır bir yöntem sunar.
 • Anlaşılır Görüntüleme DETANGLE, mühendislere ve yöneticilere sunduğu açık görüntüleme seçenekleriyle görünmezliği görünür hale getirir.
 • Efor İzleme Yazılım geliştirme sürecinde ana eforu hangi işlevsellik için ve nerede harcıyorsunuz? DETANGLE, müşteri değerini efor beklentilerine göre kontrol etmenizi sağlamak için efor dağılımını izler.
 • Efor Tahmini Yazılım kalitesini artırmak için ne kadar çaba harcadığınızı nasıl anlarsınız? DETANGLE, kalite arttırmanın faydalarını, maliyetlerine karşı dengelemek için efor tahminlerini sunar.
 • Proses Kalitesi İzleme Önceki sorulara cevap verebilmek için - pragmatik bir şekilde - ne yapılması gerekir? DETANGLE proses kalitesini ölçer ve en faydalı önerileri almak için süreç iyileştirmeleri önerir.

 • Bulut Yayın Akışı Hizmetleri / Kullanıcıdan kullanıcıya veya özel bir akış platformunun parçası olarak canlı yayın akışını destekleyen tüm kontrol seçeneklerinin sağlandığı bulut yayın akış hizmeti. Ücretsiz Wowza GoCoder SDK ile bütünleşiktir.
 • Yayın Akışı Sunucu Yazılımı / Tamamen özelleştirilebilir bir yazılımla lokal vyae bulutta canlı ve isteğe bağlı akışı sağlamak için indirilebilir medya sunucusu. Ücretsiz Wowza GoCoder SDK ile bütünleşir.
 • Facebook Canlı Yayını / Profesyonel yayıncıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, yayın kalitesinde, Facebook Live'da güvenilir akış sağlar.
 • Wowza GoCoder SDK / Kullanıcıların ilgisini artırmak için geliştiricilerin canlı videoyu herhangi bir iOS ve Android uygulamasına entegre etmesini sağlar.


Wowza Medya Sistemleri

Önde gelen medya sunucusu Wowza Media Sistemleri Türkiye dağıtımcısıyız.

 • slide

Wowza Media Sistemleri, canlı video, canlı kayıt ve video sohbeti için güçlü bir altyapı sunan önde gelen medya sunucu şirketidir. Wowza, servis sağlayıcılarına, medya kuruluşlarına ve tüm organizasyonlara bilgisayar, cep telefonu veya ev TV'si gibi herhangi bir ekrana video dağıtımı konusunda yüksek performanslı medya sunucusu yazılımı sunmaya odaklıdır.

Proje Yönetimi

İoT tasarımı ve proje yönetimi konusunda destek veriyoruz.

 • slide

Bir bağlantının bir cihaza entegrasyonu, teknolojiden ziyade bir uzmanlık, kavrama yeteneği ve beceri kombinasyonunu gerektirir. Karmaşık projeler yürütme tecrübemize dayanarak, IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri oluşturmak için iyi yürütülen bir süreç geliştirdik.


AR-GE Danışmanlığı

Müşterilerin AR-GE kuruluşlarından yararlanmalarına yardımcı oluyoruz.

 • slide

Bölgesel, ülke genelinde ve uluslararası düzeyde Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları ile sürekli iletişim halindeyiz. Bu sayede, mevcut kamu fonlarını kullanarak ortaklarımıza en iyi sonuçları elde etmeleri için yardımcı oluyoruz.


Yazılım Geliştirme

Yenilikçi, ilgi çekici ürünler oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

 • slide

Bugünün dünyasında yazılım ürünlerinin, kullanıcıların ihtiyaçlarını bütünüyle karşılaması beklenmektedir. Aynı zamanda bu ürünlerin üretiminde hız ve pratik kullanım önemli önceliklerden olmaya devam etmektedir. Erste Yazılım olarak yazılım geliştirme hizmetlerimizi bu düşünce ekseninde sunmaktayız.