Hepsi bir arada: OPTIMUM Projesi

Paylaş

Birbirinden farklı birçok mühendislik harikasını bir araya getirdiğinizde, geleceğin gelişmiş projeleri ortaya çıkar. Optimum, (Optimize Endüstriyel IoT ve İmalat ve Malzeme Taşıma için Dağıtılmış Kontrol Platformu) dahili otomasyon sistemi ve IoT teknolojisi ile işgücünü azaltmayı hedefleyen, gelecek için umut vadeden bir projedir.

Optimum projesinin amacı, yenilikçi otonom sistemler gibi modern mühendislik kavramlarına katkıda bulunmaktır.

Akıllı Otonom Sistemler kendi kendine yeten, insan kaynağına gereksinim duymayan, kendi hedefleri doğrultusunda karar verebilen ve hareket edebilen, değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilen ve diğer sistemlerle etkileşime girebilen sistemlerdir. Genellikle insan müdahalesine ihtiyaç duymazlar.

Otonom sistemler günümüzde yaşamın birçok farklı alanında yaygın olarak kullanılmaktadır, örneğin; mühendislik, tıp ve internet alanlarında aktif olarak tercih edilmektedirler.

Bu sistemler, hızla gelişmekte olan teknoloji çağının en önemli icatlarından biridir. Bu sistemlerin kullanılmasındaki hedef, insan gücüne duyulan gereksinimi azalttıklarını da göz önünde bulundurursak, hayatı kolaylaştırmak ve yapılan işleri mümkün olan en verimli hale getirmektir.

Bileşen bazlı ve ortak çalışmaya dayalı otomasyon gibi geleceğe yönelik kavramlar için dağıtılmış kontrol fonksiyonlarına olan gereksinim çok daha fazladır. Bu kavramlarla hedeflenen; optimal, dağıtılmış kontrol fonksiyonları geliştirmek, IoT teknolojileri alanında ortaya çıkan endüstriyel ihtiyaçları karşılayabilmek, bağlam ve konum farkındalığının oluşturulmasının yanı sıra, ortak model tabanlı kontrol ve destek uygulamalarının 3D mühendislik ile geliştirilmesi ve denetim sağlanmasıdır.

Optimum, ITEA çatısı altında 6 farklı ülkenin katkıları ile gerçekleştirilen uluslararası bir Araştırma ve Geliştirme projesidir. Bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde tamamlanarak sizlerle buluşacak olan Optimum, gelecekte birçok farklı projeye altyapı sağlamayı ve Endüstri 4.0 zorluklarına karşı hazır bulunarak sektör için destek oluşturmayı hedefleyen bir projedir.

Peki, Endüstri 4.0 nedir ve ne gibi zorluklar doğurabilir?

Endüstri 4.0 terimi ilk olarak Alman mühendis ve Dünya Ekonomik Forumu yönetim kurulu başkanı Klaus Schwab tarafından ortaya çıkarılmıştır. Endüstri 4.0 ‘ın en ayırt edici özelliği, üretim sürecindeki araç ve makinelerin sensörler ve internet ile etkileşime girmesi ve eş zamanlı üretim yapabilmesidir. Burada hedeflenen, ileri mühendislik ve gelişmiş sistemler ile, ucuz iş gücü yerine katma değeri yüksek üretimdir. Aynı zamanda Endüstri 4.0, otomasyonu daha yüksek bir seviyeye taşımayı hedefler.

Optimum projesi, onu diğer projelerden ayıran birçok farklı özellik barındırmaktadır. Gelişmiş vinç sistemi, sensörleri ve ileri IoT teknolojisi ile ön plana çıkan Optimum, fabrikalarda gerçekleştirilen işlemler için birçok avantaj vaat etmektedir. Örneğin, Türkiye’ de ERMETAL ile gerçekleştirilen kullanım senaryosunda görüldüğü üzere; Optimum başarılı bir otomasyon altyapısına sahip olmakla beraber, insan gücündeki hata payını sıfıra indirerek insanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. Üzerinde çalışılan Bağlam Farkındalık sistemi ile, aynı anda çalışan vinçlerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak, çarpışmaları önlemeyi hedeflemektedir.

Optimum, bugünden ziyade geleceği hedefleyen bir proje olarak, gelişmiş yapısı ve mühendislik sistemi ile gelecekte fabrikalarda sağlanan hizmetin daha güvenli ve kolay gerçekleştirilebileceğinin bir kanıtı olacaktır.