Optimum

Üretim ve malzeme taşıma için optimize edilmiş endüstriyel IoT ve dağıtılmış kontrol platformu


Paylaş

Endüstriyel üretim süreçleri “Dijital Üretim” veya “Endüstri 4.0” benzeri girişimlerle karakterize edilen yeni bir boyuta doğru ilerlemektedir. Avrupa'daki pek çok girişim bu yönde merkezi görevler üstlenmektedir. Bu bağlamda, tedarik zinciri optimizasyonu ve genel iş akışına entegrasyon, bireysel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan verimli ve esnek üretim için kilit bir konudur. 4. endüstriyel devrimin yanı sıra, bileşen tabanlı ve işbirliğine dayalı otomasyon gibi gelecek kavramları bugün kullanılanlardan çok daha fazla dağıtılmış işlevsellik gerektirir.

OPTIMUM akıllı imalat ve malzeme taşıma mühendisliği, kontrol ve denetim için yenilikçi kavramları desteklemeyi amaçlar. Endüstri 4.0'ın etrafındaki çalışma gruplarıyla yakından ilgili olan, dijital üretime yönelik Avrupa, ulusal ve uluslararası girişimlerle uyumlu çalışır. OPTIMUM'un ana hedefleri: dağınık kontrol bileşenlerinin iyileştirilmesi, IoT teknolojilerinin gerçek endüstriyel ihtiyaçlara uyarlanması, kontrol ve uygulamaların bağlam ve konum algılaması yapabilmesi yanı sıra kontrol ve uygulamaların geliştirilmesidir. Aynı zamanda endüstride uygulama tasarımı ve ortak model tabanlı 3 boyutlu mühendislik ve süpervizyonu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Proje aşağıdaki problemleri ele almaktadır:

- Endüstriyel kontrol uygulamasının verimli bir şekilde programlanması, birlikte çalışabilir araçlar ve uygulama ortamları gerektirir.

- Malzeme taşıma bileşenleri, tek tek manuel olarak veya merkezi bir kontrol cihazı tarafından çalıştırılır.

- Kablolu ve kablosuz ağlarda endüstriyel gerçek zamanlı iletişim bugün kesintisiz olarak elde edilemiyor.

- Malzeme taşıma bileşenlerinin güvenliği ve hassas konumlandırılması, temel olarak insan operatörünün sorumluluğundadır.

- Endüstriyel uygulamaların güvenliği, “öz” fonksiyonların ve ortak çalışmaların kabulü için temel hususlardır.

- Dağıtılmış uygulamaların mühendisliği ve işletimi kolay ve rahat tutulmalıdır.

Üretim ve malzeme taşıma için optimize edilmiş endüstriyel IoT ve dağıtılmış kontrol platformu