Pianism

Üretim prosesinde sorun öncesi öngörü ve çözüm üreten bakım teknikleri


Paylaş

PIANiSM, otomatik bir üretim süreci elde etmek ve uçtan uca üretimi optimize etmek için sorun oluşmadan önce öngörü geliştiren ve çözümlerini de üreten bakım tekniklerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Üretim ortamlarındaki geleneksel bakım süreçlerini tamamıyla değiştirmek için, veri bilimi, makine öğrenmesi, analitik, simülasyon ve gerçek zamanlı işleme gibi çok çeşitli alanları kapsayan karmaşık bir sistem gerekir. PIANiSM gerekli analitik teknikleri ve algoritmaları sağlayacak, yeni nesil veri tanımlama, entegrasyon ve modelleme süreçlerini sunacak ve üreticiler için daha esnek ve uygulanabilir çözümler sağlamak için standartlar geliştirmeye çalışacaktır.

Üretim prosesinde sorun öncesi öngörü ve çözüm üreten bakım teknikleri